www.netportharita.com.tr 
Anasayfa Netport Harita Hakkında Netport Hizmetleri Netport Teknik Kadrosu Referanslarımız Güncel Haberler Netport İletişim
 

AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

Tanım 

Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

 1. Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
 2. Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılmasi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler

 1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
 2. Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin tasdikli örneği,
 3. Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya iş yapımına yetki veren vekaletname örneği,
 4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler işin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
 5. Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği.
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait, ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve ayırma (ifraz) haritası.
 7. Ayırma işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.
 8.  

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İŞLEMLERİ

Tanım

Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler

 1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
 3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,
 4. Talep sahibi şirket, vakf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,
 5. Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüklerinden kendi adlarına intikal işlerini yaptırmış olmaları gerekir.
 6.  

YOLA TERK HARİTALARI

Tanım

Yola terk haritalari imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerni nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

İstenen Belge ve Bilgiler

 1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
 2. Taşınmaz malın bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu'nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
 3. Yüklenici serbest çalışan harita ye kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
 4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işn yapım bedeli belirlenmelidir)
 5. Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası,
 7. Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.
 8.  

YOLDAN İHDAS HARİTALARI

Tanım 

Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler 

 1. Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı,
 2. İhdasa ilişkin Belediye Encümeni yada İl idare kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
 3. Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
 4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro meslek odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
 5. Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yoldan ihdas haritası,
 7. İhdas işlemi ile belgeler; 1 takım asıl, 2 takım asıl niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.

Kaynak : HKMO


Önemli Haberler
Sık Sorulan Sorular
Netport İletişim
PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK 13.KAT NO:2100
OKMEYDANI  ŞİŞLİ İSTANBUL

Tel :
0 (212) 210 88 48
Faks : 0 (212) 210 88 50
info@netportharita.com.tr